Πληρωμές φορολογιών – Ιανουάριος 2024

Πληρωμές φορολογιών – Ιανουάριος 2024

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε μας για την εμπρόθεσμη πληρωμή των πιο κάτω φόρων μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024 χωρίς την επιβολή επιβαρύνσεων:

Φόρος Εισοδήματος

  • 2η δόση προσωρινής Φορολογίας (200) για το έτος 2023

Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (ΕΑΕ) και Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

  1. Πληρωμές που αφορούν παρακράτηση
  • ΕΑΕ (0614) και ΓεΣΥ (0714) που παρακρατήθηκαν από ενοίκια που πληρώθηκαν το β’ εξάμηνο 2023
  •  ΕΑΕ (0602) και ΓεΣΥ (0702) που παρακρατήθηκαν από τόκους τον Δεκέμβριο 2023
  • ΕΑΕ (0603) και ΓεΣΥ (0703) που παρακρατηθηκαν από μερίσματα τα οποία εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο 2023
  • ΕΑΕ (0623) και ΓεΣΥ (0723) σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος για τα κέρδη του έτους 2021
  1. Πληρωμές που αφορούν αυτοφορολογία
  • ΕΑΕ (0604) και ΓεΣΥ (0704) για ενοίκια β’ εξαμήνου 2023
  • ΕΑΕ (0612) και ΓεΣΥ (0712) για τόκους που εισπράχθηκαν χωρίς παρακράτηση στην πηγή τον Δεκέμβριο 2023

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής του οφειλόμενου φόρου θα προκύπτει τόκος και χρηματικές επιβαρύνσεις. Ο ετήσιος τόκος υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους  μήνες για τους οποίους καθυστερεί η καταβολή φόρου.

Αναφέρουμε επίσης ότι βάση Διατάγματος Κ.Δ.Π. 416/2023, το Ενιαίο Δημόσιο Επιτόκιο Υπερημερίας από 1.1.2024 είναι 5% (2023: 2,25%).

Υπενθυμίζουμε επίσης για την έγκαιρη υποβολή της Δήλωσης Παρακράτησης ΕΑΕ και ΓεΣΥ σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος (ΤΦ623) για τα κέρδη του έτους 2021, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024. Μη έγκαιρη υποβολή υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο €100.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας.